کتاب مدیریت منابع انسانی در تعلیم و تربیت: زمینه ها، الگوها و اثرات

 

 مدیریت منابع انسانی در تعلیم و تربیت: زمینه ها، الگوها و اثرات، دارای 11 فصل و 248 صفحه می باشد.

فصل اول: جهانی شدن، نظریه سرمایه انسانی و مدیریت منابع انسانی

فصل دوم: مصوبات دولت و ارزش های اجتماعی

فصل سوم: فرهنگ معلمان و بحران اعتماد به نفس

فصل چهارم: هدایت مدارس و بهسازی کالج ها

فصل پنجم: توانمندسازی گروه ها و تیم ها

فصل ششم: طراحی سازمان یادگیرنده

فصل هفتم: سازمان های حریص

فصل هشتم: انتخاب و توسعه حرفه ای

فصل نهم: بازسازی

فصل دهم: ارزیابی و عملکرد

فصل یازدهم: نتیجه گیری

 

انتشارات آوای نور

/ 0 نظر / 128 بازدید