اطلاعاتی در مورد منظومه شمسی

solar system info برنامه ای است که برخی از اطلاعات مربوط به سیارات و اقمار آنها در منظومه شمسی ما را نشان می دهد. عکس ها همگی از عکس های واقعی گرفته شده اند. شما می توانید ماوس خود را سیاره برده و شروع به دستکاری و چرخش آن را در هر جهت کنید.

 

دانلود: solar system info

/ 0 نظر / 66 بازدید