آموزش مفهوم کسر (مقدماتی)

قسمت اول: مقدماتی

در این قسمت دانش آموز با مفهوم کسر توسط 6 شکل مختلف آشنا می شود.

 

قسمت دوم: کسر بسازید

در این قسمت به وسیله 10 شکل مختلف و در 10 سطح، دانش آموزان را وادار به ساختن کسرهای مختلف می کند.

 

قسمت سوم: آزمایشگاه تساوی

در این قسمت، مفهوم کسرهای مساوی با 4 شکل محتلف به راحتی به راحتی به دانش آموزان یاد داده می شود و مفهوم آنرا به بهترین شکل فرا گرفته می شود.

 

قسمت چهارم: بازی جور کردنی

در این قسمت با استفاده از اشکال مختلف به مقایسه کسرهای می پردازد و مفهوم کسرهای مساوی، کوچکتر و بزرگتر را یاد می گیرد.

نسخه موبایل این نرم افزار هم موجود می باشد.

/ 0 نظر / 452 بازدید