فراخوان مقاله در مجله International Journal of Schooling

با سلام به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان می¬رساند که مجوز انتشار فصلنامه International Journal of Schooling به مدیر مسؤلی جناب آقای دکتر علی¬عسگری و سردبیری جناب آقای دکتر بابک¬شمشیری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ شده و به صورت برخط و چاپی منتشر خواهد شد. لذا از کلیه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران محترم در رشته علوم تربیتی و روانشناسی دعوت می¬شود مقالات علمی-پژوهشی خود در حوزه مدرسه، تدریس، تعلیم، تحصیل و کسب دانش (Schooling ) را پس از ثبت نام در سامانه www.ijschooling.com بارگذاری فرمایند. کلیه مقالات به زبان انگلیسی منتشر خواهد شد و چاپ مقاله در دو شماره اول فصلنامه رایگان خواهد بود.

محورهای موضوعی فصلنامه - مدیریت آموزشی - روانشناسی مدرسه - سلامت روان - برنامه ریزی درسی - فرهنگ مدرسه - مدیریت دانش

شرایط پذیرش مقاله - با حوزه فعالیت فصلنامه تناسب داشته باشد. - ویژگی های مقاله علمی پژوهشی را دارا باشد. - دارای فهرست منابع و مأخذ مطابق با فرمت APA باشد. - مقاله قبلاً در نشریه های داخلی و خارجی چاپ نشده یا بطور همزمان برای انتشار به جایی دیگر واگذار نشده باشد.

/ 0 نظر / 160 بازدید