برای مشاهده صد ها ساختار سه بعدی ملکول ها، آنزیم ها، کربوهیدرات ها، DNA ها، آنتی اکسیدان ها باید به سایت زیر مراجعه کنید.

The Interactive Library

نویسنده : علی عسگری ; ساعت ۸:٤٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۸
کلمات کلیدی :آموزشی و کلمات کلیدی :علم و تکنولوژی و کلمات کلیدی :شیمی