این نرم افزار شیمی هم ساختار اتم ها و مدار های آنها را آموزش میدهد. برای دانش آموزان و معلمان میتواند بسیار مفید باشد.

نویسنده : علی عسگری ; ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۸
کلمات کلیدی :آموزشی و کلمات کلیدی :نرم افزار و کلمات کلیدی :شیمی و کلمات کلیدی :المپیاد