اگرچه صید آبزیان بی قصد و غرض صورت نمی گیرد، امّا مصرف آنها به حساب نیازهای انسانی متفاوت است. بهره برداری غذایی و نیز استفاده های زینتی ـ زینت های آرایشی و نگهداری آنها در آکواریوم ـ‌ ، تفریحی، ورزشی، اقتصادی، صنعتی، آزمایشگاهی و دارویی از مصارف عقلایی آبزیان شمرده می¬شود که بسیار قابل توجه بوده و باید در جای خود بررسی گردد. در این نوشتار گذری کوتاه بر این مباحث داریم:

نقش آبزیان

نویسنده : علی عسگری ; ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸۸
کلمات کلیدی :آموزشی