قرار است دو هفته نامه الکترونیکی جوان ایرانی اول و پانزدهم هر ماه به صورت الکترونیکی منتشر گردد.
هیئت تحریریه این مجله را نیز بیشتر قشر جوان جامعه تشکیل میدهند و قول داده اند حرفهای دل ما جوانان رو منعکس کنند و راحت بنویسند، آزاد فکر کنند و ...
]چهارمین شماره این مجله به حول و قوه الهی منتشر گردیده است که تقدیم میکنیم به تمام جوانان پرشور ایرانی.

جوان ایرانی شماره اول

جوان ایرانی شماره دوم

جوان ایرانی شماره سوم

جوان ایرانی شماره چهارم

نویسنده : علی عسگری ; ساعت ٩:۳٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸۸
کلمات کلیدی :مجله الکترونیکی