کتاب راهنمای جامع تجزیه و تحلیل داده های تک متغیره و چند متغیرهوتفسیر آنها با SPSS به بازار آمد. این کتاب در 16 فصل و در 446 صفحه توسط انتشارات کوشامهر به چاپ رسیده است و مباحث مختلفی را از جمله تحلیل عاملی، رگرسیون چند متغیره، مدلسازی معادلات ساختاری، و ... را پوشش می دهد.


مرکز پخش: 1. کتابیران 

2. انتشارات کوشامهر شیراز

 3. کتاب فروشی فردا

 4. آدینه بوک

نویسنده : علی عسگری ; ساعت ٦:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٢
کلمات کلیدی :کتاب و کلمات کلیدی :آمار و کلمات کلیدی :آموزشی