به قول معروف هم فال است و هم تماشا. بچه ها هم ریاضی را حل می کنند و هم سرگرم بازی هستند.

تصویر پنهان - ریاضی (ضرب اعداد)

تصویر پنهان - ریاضی (جمع اعداد)

تصویر پنهان - ریاضی (تفریق اعداد)

تصویر پنهان - ریاضی (اشکال هندسی)

نویسنده : علی عسگری ; ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸۸
کلمات کلیدی :ریاضی و کلمات کلیدی :کودکان و کلمات کلیدی :آموزشی