با کمک تمرینان زیر دانش آموزان ابتدایی می توانند چهار عمل اصلی ریاضی را تمرین و به خوبی یاد بگیرند.


بازی و ریاضی جمع

بازی و ریاضی تفریق

بازی و ریاضی ضرب

بازی و ریاضی تقسیم

نویسنده : علی عسگری ; ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۸
کلمات کلیدی :آموزشی و کلمات کلیدی :کودکان و کلمات کلیدی :سرگرمی و کلمات کلیدی :ریاضی