دانش آموزان ابتدایی با انجام دادن این تمرینات به خوبی در جمع کردن اعداد مسلط می شوند و جمع اعداد ملکه ذهن آنان خواهد شد.

جمع تا ١٢

جمع تا ١٨

جمع دو رقمی با یک رقمی

جمع دو رقمی با دو رقمی

جمع سه رقمی با دو رقمی

جمع سه رقمی با سه رقمی

جمع چهار رقمی با چهار رقمی

 

 

نویسنده : علی عسگری ; ساعت ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۸
کلمات کلیدی :کودکان و کلمات کلیدی :آموزشی و کلمات کلیدی :ریاضی