نرم افزار رایگان (ساختن یک شهرک) برای بچه هاست که به ایجاد یک سرگرمی و هنر های آموزشی و پروژه های صنایع دستی به کودکان کمک می کند.

دانلود : نرم افزار ساختن یک شهرک

نویسنده : علی عسگری ; ساعت ٢:٢۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۸
کلمات کلیدی :کودکان و کلمات کلیدی :نرم افزار و کلمات کلیدی :آموزشی