نرم افزار رایگان (ساختن یک مزرعه) برای بچه هاست که به ایجاد یک سرگرمی و هنر های آموزشی و پروژه های صنایع دستی به کودکان کمک می کند.

دانلود: نرم افزار ساختن یک مزرعه

نویسنده : علی عسگری ; ساعت ٢:۱٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۸
کلمات کلیدی :کودکان و کلمات کلیدی :آموزشی و کلمات کلیدی :نرم افزار