نرم افزار رایگان (ساختن یک روستا) برای بچه هاست که به ایجاد یک سرگرمی و هنر های آموزشی و پروژه های صنایع دستی به کودکان کمک می کند.

دانلود: نرم افزار ساخت یک دهکده

نویسنده : علی عسگری ; ساعت ۱:٥۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۸
کلمات کلیدی :کودکان و کلمات کلیدی :آموزشی و کلمات کلیدی :نرم افزار